LA NOSTRA BIBLIOTECA

1.- INTRODUCCIÓ:
 
La dinamització de la biblioteca té com a objectiu planificar i desenvolupar programes i activitats per donar a conèixer la biblioteca, els seus serveis i recursos per promoure la lectura i l’accés a la informació mitjançant:
 • El recolzament del currículum escolar i el reforç de la lecto-escriptura.
 • El foment de la lectura i de l'escriptura per millorar la competència lectora dels alumnes.
 • El foment de valors com a punt de trobada compartit.
 • La compensació de desigualtats: ajuda i dóna suport a l'estudi que manca en l'entorn familiar i/o de barri.
2.- CONCEPTE DE BIBLIOTECA ESCOLAR:

Biblioteca
Lloc que conté una col·lecció de llibres, publicacions periòdiques o altres documents, organitzats segons sistemes preestablerts i destinats a servir al públic.

Llibre
Conjunt de fulls escrits posats en l’ordre en què han d’ésser llegits, especialment reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot.

3.- PRINCIPIS BÀSICS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
 • És un lloc d'aprenentatge, de trobada i de comunicació integrat en el procés pedagògic del centre.
 • És un recull de recursos bibliogràfics, informàtics i didàctics en general.
 • Ha de ser un lloc obert a l'exterior, relacionat amb l'entorn social i cultural.
4.- OBJECTIUS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
 • Fer dels alumnes lectors competents.
 • Promoure actituds reflexives i crítiques.
 • Despertar l'interès per la lectura.
 • Educar els alumnes perquè esdevinguin usuaris de biblioteques durant tota la vida, amb l'objectiu de passar-ho bé, informar-se i aprendre contínuament.
5.- FUNCIONS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:

1 – Funció educativa:
 • Foment de la lectura de tot tipus de llenguatges.
 • La formació en la cerca, anàlisi i tractament de la informació.
 • El foment de l'expressió i de la creativitat.
 • L'educació de l'oci i del temps lliure.
 • La informació i l'orientació
2 – Funció tècnica:
 • Gestionar i organitzar les instal·lacions i equipaments.
 • Gestionar, organitzar i tractar els recursos de la informació i documentació.
 • Fer difusió i facilitar l'accés als recursos propis.
3 – Funció cultural:
 • Difusió i promoció de valors culturals.
 • Organització d'activitats culturals, en la seva condició d'espai interdisciplinari.
 • Proporcionar informació cultural sobre tot tipus d'activitats, recursos i serveis externs.

6.- CARACTERISTIQUES ACTUALS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: funcionament i organització, recursos, activitats...

Característiques actuals de la Biblioteca (curs 2011-2012)

A l'escola aquest curs escolar hi ha un responsable de biblioteca que s'ocupa de gestionar i organitzar una activitat quinzenal per nivell durant l'horari lectiu, amb cadascun dels cursos de primària i infantil.
Durant la sessió gaudeixen d'un temps, individualment o en grup, per fer activitats relacionades amb el foment de la lectura.
dilluns dimarts dimecres dijous divendres


9 – 9:50
Biblioteca
3r cicle (5è)


9:50 – 10:40
Biblioteca
3r cicle (6è)


10:40 – 11:30
12 – 13
Biblioteca
2n cicle (4t)


Biblioteca
1r cicle (1r)


Biblioteca infantil


13 - 14
Biblioteca
2n cicle (3r)


Biblioteca
1r cicle (2n)


Biblioteca infantil


També, començarem a partir del 16 de maig, l'experiència pilot d'obrir la biblioteca els dimecres durant el temps d'esbarjo per gaudir d'activitats d'animació lectora individual o en grup i també per oferir un servei de préstec en que els alumnes poden endur-se a casa materials i llibres de la biblioteca i retornar-los en haver-los llegit, com a part integrant de la dinamització de la lectura.

Els responsable de la biblioteca durant el temps d'esbarjo seran la coordinadora de la comissió de dinamització de la biblioteca, Cati Villalonga i la monitora de l'APA , Joana Jiménez.

Donarem a conèixer a tots els infants les normes de funcionament de la biblioteca escolar, fer-los conscients que s'ha d'estar en silenci, no s'ha de fer soroll, s'han de deixar el llibres al seu lloc en haver-los mirat o consultat i en cas de pèrdua o deteriorament de llibres o material de la biblioteca, hauran de restituir els exemplars extraviats o fets malbé o abonar l'import dels material afectats per aquestes circumstàncies.

Espai

La biblioteca disposa de mobiliari adient per allotjar els llibres i altres material que integren el fons.
Ocupa un espai a la primera planta de l'edifici escolar de primària. Està comunicada per una porta que dona accés des de l'interior de l'escola i una altra porta que dona accés a una terrassa exterior.
La lluminositat natural és proporcionada per unes finestres orientades al sud-oest i sud-est.

Mobiliari

6 taules
36 cadires
2 taules d'ordinador
1 cadira negra
1 pissarra “vileda”
1 ordinador
15 prestatgeries
4 prestatgeries de fusta
1 radio casset
3 armaris petits amb porta
1 prestatgeria petita
1 prestatgeria TROFAST d'IKEA (amb capses d'emmagatzematge)
1 catifa

Tipologia dels recursos

La Biblioteca posa a l'abast dels usuaris diversitat de recursos que cal anar revisant i actualitzant per tal d'anar complementat els ja existents.
Hi ha un ordinador amb connexió a internet.

En COLORINS, és la mascota de la biblioteca.

Organització
Tots els prestatges estan identificats amb cartell diferents:

B-F J-CD-VI
F-FI-GI CS-DO-RC
G-K-L-M-E
N-C / NG-NH / NA-ND / C-D

Pel curs que ve, volem identificar amb cartells de diferents colors les temàtiques de cada prestatgeria (medi natural, medi social, llibres de manualitats i d'artística, llibres en anglès, llibres de lectures...)

Hi ha dos prestatges (prestatgeria TROFAST d'IKEA) on s'ubiquen les novetats i els llibres creats pels alumnes. També disposa d'unes safates per guarda material variat:
 • punts de llibre
 • gomets
 • estris de dibuix
 • plastilina
 • estris per realitzar treballs artístics
 • material per reciclar
 • trencaclosques
 • jocs de taula...
També tenim un cofre on els usuaris dipositen els llibres que es volen endur en préstec o els que tornen amb un post-it on s'especifica el nom i el curs (post-it groc per endur-se'n i blau per devolució)

D'aquesta manera els encarregats de biblioteca poden registrar el prèstec o devolució els dies de biblioteca a l'hora de pati. Abans d'acabar la jornada escolar van a les aules a repartir-los.

Activitats

Les acivitats que es realitzaran en l'hora setmanal o d'esbarjo destinada a biblioteca són les següents:
 • conta contes
 • lectura individual
 • compliment e fitxes de lectura
 • il·lustrar contes
 • Lectura compartida
 • Presentació de llibres
exemples d'activitats programades:

PLA D'ACTIVITATS:
 • Retolació externa: ha de ser clara, entenedora i fàcil de llegir. Ha de facilitar-ne l'accés des de qualsevol punt del centre, indicant la importància que se li concedeix.
 • Facem-nos un punt de llibre.
 • Definició/ descripció de 'què és una Biblioteca, per a què serveix,...Qüestionari inicial. (3r cicle)
 • Joc o gimcana bibliotecari
 • Activitats de recerca
 • Club de lectors: carnet de socis
 • Tenim una mascota. Què nom...

ACTIVITAT 1 - ENS FEIM UN PUNT DE LLIBRE (tots els nivells)

Pautes i idees per “fer” bons lectors:

Què és una biblioteca?” i “perquè llegir?”
 • Segurament és el lloc on dormen silencioses (mentre no són utilitzades) unes incògnites meravelles del món: els llibres. Joan Perucho
 • És un cau de saviesa.
 • Sense lectura no hi ha biblioteques. La lectura és el misteri dels llibres.
 • Els llibres constitueixen la memòria del món.
 • Una persona que estima els llibres se l'anomena 'bibliòfil/a'.
D'una entrevista a Emili Teixidor, escriptor - (M’explica) com generar aquest desig?
 • Avui vull parlar-vos de dos llibres”, anunciava un professor. Els xavals el feien notar que portava tres llibres, a la qual cosa ell deia: “Ah, no, no, aquest tercer llibre no us convé, no esteu preparats… “, i el deixava en un costat. En anar-se’n, deixava els tres sobre la taula i se n’anava. Molts xavals es llançaven a tafanejar el tercer llibre, prenien nota.. I molts ho llegien, a més dels dos recomanats!
 • Carme Riera explica que el seu pare tenia sempre amb pany i clau la biblioteca, i això va encendre el seu desig d’accedir a aquests llibres…
 • Les escoles tenen moltes parets buides: per què no cobrir-les de frases, com els carrers estan coberts d’anuncis? Incitar els nins a col·leccionar paraules estranyes
 • Bé, però a algú a qui li costi molt llegir… què li recepta, doctor?Pren un llibre, en prosa o vers. Obre’l. Llegeix una línia. Tanca’l. Prohibit més: només una línia per dia, només una!
Ser un bon lector proporciona avantatges acadèmics i psicològics evidents, i està demostrat que els bons lectors tenen historials acadèmics més brillants. D’altra banda, la lectura fa les persones més comprensives, més tolerants, amb més capacitat crítica i, per
tant, més lliures; a més, facilita recursos per a poder expressar i comprendre millor les idees, les emocions, les opinions, els sentiments i els desitjos.

Llegir esperona la capacitat de comunicar-nos amb els altres; la lectura conforma un món interior riquíssim, ja que amplia l’univers del nostre imaginari i engrandeix la nostra visió del món; l’accés als llibres ens fa partícips i beneficiaris d’aquest gran tresor que és el llenguatge, i per tant, ens fa més humans.


NORMES DE FUNCIONAMENT

Quins dies està oberta la biblioteca?
Tots els dimecres de 11.30 a 12.00h.

Què he de fer per pujar la biblioteca?
Cal apuntar-se el mateix dimecres abans de les 10h a la pissarra exterior de la biblioteca (NOM I CURS)
No es pot berenar dintre de la biblioteca, he de berenar als bancs que hi ha defora i després entrar.

Còm m'he de portar una vegada dins la biblioteca?
S'ha d'estar en silenci, no s'ha de fer soroll i s'han de deixar el llibres al seu lloc en haver-los mirat o consultat,
Tenir cura de tot el material i respectar als companys que estan amb tu.
Una vegada dintre de la biblioteca no puc sortir fins que soni la música.
Quan soni la música he de baixar sense corre i anar a la fila.

Quines activitats puc fer?
Llegir contes, fer manualitats, cercar llibres relacionats amb un tema específic, participar en algun joc de taula o activitat programada per el monitor de la biblioteca i moltes activitats més que ja aniràs descobrint.
Recorda, a la biblioteca no podem anar per fer deures i estudiar.

Em puc dur material de la biblioteca?
Sí, has de triar un conte o llibre que t'interessi, posar un post-it groc amb el teu nom i curs i deixar-lo dins del cofre. Abans d'acabar el dia l'encarregat de biblioteca te'l durà a l'aula.

Còm puc tornar el material que m'he duit?
Tornar a la biblioteca el següent dimecres a les 11.30h amb el conte o llibre que t'havies duit amb un post-it blau amb el teu nom i curs i deixar-lo al cofre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada